Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

 Yakın bir zamana kadar insanlar, bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini sanıyorlardı. Ya da en azından, anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyet belirledikleri zannediliyordu. Ancak Kuran'da bu konuda farklı bir bilgi verilmiş ve ayetlerde erkeklik ve dişiliğin, "rahime dökülen meniden" yaratıldığı bildirilmiştir:


" Rahime dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti O yarattı... "
(Necm Suresi, 45-46)

Kuran'da verilen bu bilginin doğruluğu, genetik ve mikrobiyoloji
bilimlerinin gelişmesiyle birlikte bilimsel olarak da tasdik edildi.
Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği,
kadından gelen yumurtanın ise bu işte hiçbir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki etken, kromozomlardır.
İnsan yapısını belirleyen 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet
kromozomu olarak adlandırılır. Bu iki kromozom erkekte XY, kadında ise XX olarak tanımlanır.
Bunun sebebi söz konusu kromozomların bu harflere benzemesidir.
Y kromozomu erkeklik, X kromozomu ise kadınlık genlerini taşır.
Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde
yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesi ile başlar.
Kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey
hücresinin her iki parçası da X kromozomu taşır.
Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi, X ve Y
kromozomları içeren iki farklı sperm meydana getirir.
Kadında bulunan X kromozomu, eğer erkekteki X
kromozomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır.
Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse, bu kez doğacak çocuk erkek olur.


Yani doğacak çocuğun cinsiyeti, erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlıdır.
Kuşkusuz genetik bilimi ortaya çıkıncaya dek, yani
20. yüzyıla kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu.
Aksine pek çok kültürde, doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı.
Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı.


Oysa Kuran'da, genlerin keşfinden
13 yüzyıl önce, bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş ve
cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir.


Kuran Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür.
Bu gibi bilimsel mucizeler de bunun kanıtlarındandır.


" (Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. " (Sad Suresi, 29)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !